תוכנה ◄ עצים

דה/סריאליזציה מעץ למערך (C#)   1/4/2012הכוונה בסריאליזציה היא להעביר את הנתונים לצורה שניתן לשמור אותם על קובץ, כטקסט למשל או בתבנית XML, או להעביר אותה בתקשורת כלשהי בצורה בינארית חסכונית במקום וכו'.
שימושי בין השאר לשמירת שלבים במשח...
ספירת צמתים ברמה התחתונה של עץ בינארי (C#)   1/2/2012בשאלה זו צריך למנות כמה עלים יש ברמה התחתונה בעץ בינארי לא מלא.
הפתרון יתבסס על אפליקציית-יצירת עץ החיפוש הבינארי.
ספירת צמתים בעץ בינארי (C#)   1/2/2012גם פה הבסיס ממנו נמשיך היא אפליקציית-יצירת עץ חיפוש בינארי, לאפליקצייה זו נוסיף מטודה אשר מונה את מספר הצמתים באופן רקורס...
בדיקה האם עץ משפחה מקושר (C#)   1/2/2012דוגמא לאפליקציה אשר מקבלת כקלט קובץ PED, שזה בעצם קובץ טקסט המכיל שורות, כל שורה היא אדם באילן יוחסין, עמודה ראשונה היא ה-ID שלו, עמודה שניה ושלישית הן ה-ID של הוריו.
המטרה היא לבדוק האם כל אדם ש...
יצירת תמונת מראה של עץ בינארי (C#)   1/2/2012המטרה בשאלה זו היא ליצור עץ הפוך, כלומר העלה התחתון בצד ימין יהיה כעת התחתון בצד שמאל וכן הלאה.
העקרון הוא ליצור פונקציה רקורסיבית שתחליף בין שני המצביעים בכל צומת.
הבסיס ממנו נמשיך היא אפלי...
יצירת עץ חיפוש בינארי (C#)   12/30/2011
המטרה היא ליצור מטודה המקבלת מערך מספרים ומכניסה אותם לעץ חיפוש בינארי.
כל צו...
  - רשומות קודמות -
  Skip Navigation Linksאלא אם צויין אחרת בגוף המאמר התוכן חופשי להפצה תחת רשיון ייחוס 3.0 לא מותאם של Creative Commons.

Created by yarriva.com